IMPRESO DE INSCRIPCION A PROBA DE ACCESO A 1º E 2º DE GRAO PROFESIONAL


A continuación está a ligazón para descargar o impreso para a proba de acceso ao conservatorio para o curso 2021-2022:

Impreso para proba de acceso a 1º e 2º de Grao Profesional para o curso académico 2021/2022.

IMPORTANTE: segundo se indica na folla de inscripción, é necesario facer o pago por transferencia bancaria e enviar tanto a folla de inscripción cumplimentada como o xustificante, por correo electrónico a conta do conservatorio cmusvalladares@gmail.com

Artículo Anterior Artículo Siguiente