Probas de Acceso

Para cursar estudos no Conservatorio Profesional de Música de Valladares, os/as aspirantes deben superar a correspondente proba de acceso, que se celebra en xuño. Consulte a información necesaria nas seguintes ligazóns:


INFORMACIÓN SOBRE A PROBA DE ACCESO AO 1º CURSO DO GRAO PROFESIONAL

Descargar


INFORMACIÓN DAS PROBAS DE ACCESO A OUTROS CURSOS

2º curso do Grao profesional

3º curso do Grao profesional